Lid worden van CPGM

Door lid te worden levert u een bijdrage aan het behouden van goede, toegankelijke en toekomstgerichte zorg. Als lid kunt u gebruik maken van de expertise en mogelijkheden die CPGM biedt.  Wij staan voor de volgende principes:

  • De patiënt staat centraal
  • De juiste zorg op de juiste plek
  • Zorg gaat over gezondheid in plaats van ziekte

Toelatingseisen

Toetredende fysiotherapiepraktijken dienen in bezit te zijn van een Stichting Keurmerk Fysiotherapie registratie. Voor het jaar 2023 geldt als uitzondering dat toetredende praktijken uiterlijk op één januari 2024 in bezit dienen te zijn van Stichting Keurmerk Fysiotherapie registratie.

Aanmelden

Wilt u zich als praktijk aanmelden en inschrijven als lid van CPGM? klik op de aanmeldknop.

Aanmelden

Contributie

De jaarlijkse contributie bestaat uit een vast bedrag per praktijk, vermeerderd met een vast bedrag per paramedische medewerker gekoppeld aan de praktijk AGB-code(s). Als peildatum geldt hiervoor 1 januari van het lopende contributiejaar.

Voor het jaar 2024 zijn deze vastgesteld als volgt:

Per praktijk: € 1.500,00
Per paramedisch medewerker: € 35,00
Eenmalige entreegelden: € 1.000,00